دانلود مجله ها

در این نرم افزار شما می توانید با رعایت حقوق ناشر تمامی مجله های نشریه هوافضا را دانلود کنید

اخبار

انتشار اخبار به روز درمورد هوافضا در نرم افزار و امکان نظردهی به اخبار

دسته بندی مناسب

دسته بندی مناسب مجله ها بر اساس تعداد دانلود ها و یا تاریخ انتشار

دانلود مجله ها

خرید مجله های داغ هوافضا به صورت آنلاین و مطالعه آن به صورت کتاب الکترونیکی

بیشتر

اخبار

اخبار روز و معتبر منطقه به صورت ویدیویی و عکس و امکان نظردهی

دانلود

قابل استفاده برای تمامی سیستم های اندروید بالای 5.1

با ما در ارتباط باشید

ما منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم